ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kardiyak Açıdan Yüksek Riskli 17 Hastada Kontinyu Spinal Anestezi Deneyimlerimiz
Continuous Spinal Anesthesia: Our Experiences in 17 Patients With High Cardiac Risk
Ayşenur Dostbil, Mine Çelik, Hacı Ahmet Alıcı, Ali Fuat Erdem, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Mehmet Cesur, Mehmet Aksoy
doi: 10.5505/ttd.2016.61687  Sayfalar 1 - 7 (413 kere görüntülendi)

2.
MEFV ve HLA-B27 Gen Analizinin Mean Platelet Volüm Düzeyleri İle İlişkisi
The Relatıonshıp of Mean Platelet Volume Levels Wıth MEFV and HLA-B27 Gene Analysıs
Kübranur Ünal, Serpil Erdoğan, Fatma Meriç Yılmaz, Gönül Erden, Sevilay Sezer, Büşranur Çavdarlı, Zeynep Özbalkan, Yaşar Karaaslan Karaaslan, Yüksel Koca
doi: 10.5505/ttd.2016.05900  Sayfalar 8 - 15 (264 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Total ETCH Sistemlerin Self ETCH Sistemler İle Karşılaştırılması
Comparıson Of Total ETCH Systems And Self ETCH Systems
Mehmet Şahin Oğuzcan
doi: 10.5505/ttd.2016.80299  Sayfalar 16 - 22 (173 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Sigmoid Şekilli Septuma Bağlı Sol Ventrikül Obstrüksiyonu Olan Bir Hastanın Septal Alkol Ablasyon İle Tedavisi
Treatment With Alcohol Septal Ablation in a Patient With Dynamic Left Ventricule Obstruction Due to Sigmoid Shaped Septum
Gülhan Yüksel Kalkan, Zafer Elbasan, Osman Kuloğlu, Mustafa Gür, Murat Çaylı
doi: 10.5505/ttd.2016.18894  Sayfalar 23 - 26 (232 kere görüntülendi)

5.
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Sonrasıİnsidental Subkapsüler Karaciğer Hematomu
Incidental Subcapsular Hepatic Hematoma Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
Abdullah Kısaoğlu, Bünyamin Özoğul, Atıf Bayramoğlu, Sabri Selçuk Atamanalp, Mecit Kantarcı
doi: 10.5505/ttd.2016.89410  Sayfalar 27 - 29 (220 kere görüntülendi)

6.
Travma İle Komplike Olmuş Rüptüre Heterotopik Gebelik Ve Eşlik Eden Overyan Hiperstimulasyon Sendromu
Ruptured Heterotopic Pregnancy With Complicated Trauma And Accompanying Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Raziye Desdicioğlu, Melahat Yıldırım, Hilal Ağış, Özge Gel, Ayşe Filiz Avşar
doi: 10.5505/ttd.2016.36449  Sayfalar 30 - 33 (246 kere görüntülendi)

7.
Pediatrik Metanefrik Adenom: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Pediatric Metanephric Adenoma: Magnetic Resonance Imaging Findings
Sümeyra Doğan, Mehmet Sait Doğan, Selim Doğanay, Gonca Koç, Süreyya Burcu Görkem, Abdulhakim Coşkun
doi: 10.5505/ttd.2016.95967  Sayfalar 34 - 36 (219 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale