ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sigaranın Polinöropati Gelişimi Üzerine Etkisi
Smoking Effects On The Development Of Neuropathy
Emine Argüder, Canan Hasanoğlu, Ömer Anlar, Ayşegül Karalezli
Sayfalar 197 - 202 (605 kere görüntülendi)

2.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Çapraz Pin Ve Düğme İmplantının Klinik Sonuçları
Clinical Outcomes Of Cross-Pin And Endobutton Techniques in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Ali Tufan Pehlivan, Yunus İmren, Hasan Hüseyin Ceylan, Süleyman Semih Dedeoğlu, Erdem Özden, Ömer Polat
Sayfalar 203 - 207 (552 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Sağlıklı Yaşlanma Sürecinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Rolü ve Önemi
The Role And Importance Of Prımary Care At Healthy Agıng Process
Rabia Kahveci, Duygu Ayhan, Haluk Özsarı, Adem Özkara
Sayfalar 208 - 212 (814 kere görüntülendi)

4.
Birinci Basamakta Yüz Dermatitlerine Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Facial Dermatitis
Muhteşem Erol Yayla
Sayfalar 213 - 216 (739 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Erken Tarama Testleri İle Metilmalonik Asidemi Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu
A Case Report Of A Newborn Diagnosed As Methylmalonic Acidemia By Early Screening Tests
Yusuf Kale, Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Özge Aydemir, Mehmet Gündüz, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
Sayfalar 217 - 219 (645 kere görüntülendi)

6.
Total Situs İnversuslu Hastada Laparoskopik Kolesistektomi: Olgu Sunumu
Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Situs Inversus: A Case Report
Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Serdar Kuru, Ali Coşkun
Sayfalar 220 - 222 (492 kere görüntülendi)

7.
Antikoagülan Tedavi Alan Bir Hastada Tekrarlayan Hemartroz
Repeating Hemarthrosis In A Patient Receiving Anticoagulant Therapy
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özlem Demircioğlu, Sinem Bozkurt, Fatma Gülçin Uğurlu, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
Sayfalar 223 - 225 (698 kere görüntülendi)

8.
Vogt- Koyanagi- Harada Sendromunda Anestezik Yönetim
Anesthetic Management In Vogtkoyanagi- Harada Syndrome
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Cem Soykut, Mustafa Aksoy, Orhan Kanbak
Sayfalar 226 - 228 (685 kere görüntülendi)

9.
Travma Sonrası Gelişen Bir Abdominal Duvar Hernisi Olgusu
A Case Of Abdominal Wall Hernia Due To Trauma
Fatih Tanrıveri, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu Günaydın, Selçuk Coşkun, Çağdaş Yıldırım
Sayfalar 229 - 231 (499 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale