ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
18F –FDG PET/BT İle Normal Sürrenal Bez Aktivite Tutulumlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Normal Adrenal Gland Uptake On 18F –FDG PET/CT
Mutlay Keskin, Şeyda Türkölmez, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Zuhal Kandemir, Elif Özdemir
Sayfalar 109 - 112 (591 kere görüntülendi)

2.
Rotator Manşet Yaralanmalarına Eşlik Eden Eklem İçi Patolojiler
The Intraarticular Pathologies Associated To Rotator Cuff Injuries
Alper Deveci, Ahmet Fırat, Serdar Yılmaz, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt, Murat Bozkurt
Sayfalar 113 - 117 (604 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları
Historical Progression and Implementation of Home Care Services
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
Sayfalar 118 - 123 (1382 kere görüntülendi)

4.
Tümör Belirteçlerinin Klinik Kullanımı; Ne Zaman İsteyelim?
The Clinical Use of Tumour Markers, When Should We Want Them?
Mehmet Tokaç, Ersin Gürkan Dumlu, Mesut Özdedeoğlu, Mehmet Kılıç, Abdussamed Yalçın
Sayfalar 124 - 127 (463 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
5.
Editöre Yazı
Dear Editor
Burcu Kayhan Tetik
Sayfalar 128 - 129 (282 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Katater Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Olgusu
Case of A Complex Regional Pain Syndrome After Catheter Implementation
Saygın Engin Yamçici, Berat Meryem Alkan, Sevgi Gümüş Atalay, Ayşenur Alemdar, Özge Ardıçoğlu
Sayfalar 130 - 133 (490 kere görüntülendi)

7.
Prımer Kutanöz Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
A Case of Primary Cutaneous Anaplastic Large Cell Lymphoma
Aydan Kılıçarslan, Nuran Süngü, Hayriye Tatlı Doğan, Candemir Ceran
Sayfalar 134 - 136 (396 kere görüntülendi)

8.
Elastofibroma Dorsi; FDG-PET/BT Bulguları
Elastofibroma Dorsi; FDG-PET/CT Findings
Mutlay Keskin, Elif Özdemir, Derya Bako Keskin, Zuhal Kandemir, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Sabire Yılmaz Aksoy, Şule Kılınç Vicdan, Şeyda Türkölmez
Sayfalar 137 - 139 (425 kere görüntülendi)

9.
Nontravmatik Ayak Bileği Ağrılı Adolesanda Dev Hücreli Tümör Olgusu
Nontraumatic Ankle Pain In Adolescent: A Case of Giant Cell Tumor
İzzet Korkmaz, Özgür Çiçekli, Nurdan Korkmaz, Turgut Akgül
Sayfalar 140 - 146 (289 kere görüntülendi)

10.
Sistolitotripside 30FR Sheetın İpek Sütürle Tespit Edilerek Kullanımı
The Use Of 30 FR Sheet With Fixing Silk Suture In Cystolithotripsy
Muhammet Fuat Özcan, Özer Ural Çakıcı, Kemal Ener, Erem Asil, Serkan Altınova, Ziya Akbulut
Sayfalar 147 - 150 (423 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale