ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İntoksikasyonlarda Serum Laktat Düzeyleri Ve Tedavinin Etkinliğinin Belirlenmesinde Laktat Klirenslerinin Kullanılması
Blood Lactate Levels in Intoxications And The Usage Of Lactate Clearances To Determine The Effectiveness Of Treatment
Emine Akıncı, Ekrem Taha Sert, Ramazan Köylü
Sayfalar 38 - 43 (512 kere görüntülendi)

2.
Strok Hastalarının Homosistein Ve Crp Düzeylerinin İncelenmesi
The Evaluation Of Plasma Homocysteine And Crp Levels in Subjects With Stroke
Sema Uysal, Kübranur Karatoprak, Fatma Meriç Yılmaz, Şule Bilen, Fikri Ak
Sayfalar 44 - 49 (594 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Nadir Görülen Bir Pulmoner Arteriyoarteryel Ve Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A Rare Case Of Pulmonary Arterioarterial And Arteriovenous Malformation
Filiz Çulfacı Karasu, Hatice Kılıç, Ayşegül Karalezli, Mükremin Er, Ayşegül Şentürk, Habibe Hezer, H. Canan Hasanoğlu, Mehmet Gümüş
Sayfalar 50 - 53 (340 kere görüntülendi)

4.
Poland Sendromu İle Birlikte Mitral Kapak Prolapsusu, Mitral Ve Triküspit Kapak Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
A Case Of Poland Syndrome With Mitral Valve Prolapse, Mitral And Tricuspid Valve Insufficiency: A Case Report
Tülay Tos, Muhammed Yunus Alp, Reşat Doğusan
Sayfalar 54 - 56 (536 kere görüntülendi)

5.
Aynı Ekstremitede Humerus Suprakondiler Ve Cisim Kırığıyla Birlikte Distal Radius Kırığı: Bir Olgu Sunumu
Ipsilateral Distal Radıus Fracture With Shaft And Supracondylar Fracture Of The Humerus: A Case Report
Murat Zümrüt, Mehmet Sağlamoğlu
Sayfalar 57 - 60 (637 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
D Vitamini
Vitamin D
Dilek Çalışkan Özçelik, Hilal Koçer, İsmail Kasım, İrfan Şencan, Rabia Kahveci, Adem Özkara
Sayfalar 61 - 67 (2036 kere görüntülendi)

7.
Birinci Basamakta Tinnitus’a Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Tinnitus in Primary Care
Muhteşem Erol Yayla
Sayfalar 68 - 72 (782 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale