ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation Of Forensic Reports Compiled By Emergency Services Within The Frame Of Turkish Penal Code
Alper Keten, Ferhat İçme, Metin Eser, İbrahim Kılınç, Ali Rıza Tümer
Sayfalar 94 - 99 (372 kere görüntülendi)

2.
Akut Civa Zehirlenmesi İle Başvuran Çocuklarda Biyokimyasal Parametreler ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 (LP-PLA2) Düzeyleri
Biochemical Parameters And Lipoprotein Associated Phospholipase A2 (LP-PLA2) Levels in Children With Acute Mercury Poisoning
Engin Tutkun, Hınç Yılmaz, Fatma Meriç Yılmaz, Kürşat Bora Çarman, Nihal Boğdaycıoğlu, Tahir Soydal
Sayfalar 100 - 103 (358 kere görüntülendi)

3.
Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivileme Yöntemi İle Tedavisi
Treatment Of Tibial Shaft Fractures With Intramedullary Nailing Procedure
Savaş Güner, Sezai Özkan, Uğur Türktaş, Mehmet Ata Gökalp, Mehmet Fethi Ceylan, Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mahmut Nedim Aytekin
Sayfalar 104 - 108 (1632 kere görüntülendi)

4.
Mesleğe Özgü Ayakkabı Kullanımının Tinea Pedis Oluşumundaki Rolü
The Role Of The Profession-Specific Footwear in The Formation Of Tinea Pedis
Hınç Ömer Yılmaz, Aslı Aytekin, Özge Gündüz, Arzu Karataş Toğral, Eylem Şahin Doğdu, Engin Tutkun
Sayfalar 109 - 112 (416 kere görüntülendi)

5.
Spinal Disfarizm'li Olgularda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
Effectiveness of Magnetic Resonance Imaging in Patients With Spinal Dysraphism
Evrim Karadağ Tekin, Neşe Asal, Ömer Yılmaz, Aynur Turan, Pınar Nercis Koşar
Sayfalar 113 - 123 (608 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Anizometropik Ambliyopide Kontakt Lens Kullanımı
Contact Lens Usage in Anisometropic Amblyopia
Nagihan Orhan Uğurlu, Fatma Yülek, Sücattin İlker Kocamış, İnci Koçak Midillioğlu, Şaban Şimşek
Sayfalar 124 - 126 (408 kere görüntülendi)

7.
Yenidoğanda Her İki Klavikula Kırığı: Vaka Sunumu
Bilateral Clavicular Fracture in A Newborn: A Case-Report
İsmail Ağır, Mehmet Karabiber, Mahmut Nedim Aytekin
Sayfalar 127 - 129 (1582 kere görüntülendi)

8.
Dizde Tenosinovyal Dev Hücreli Tümör Ve Osteokondral Lezyonun Alışılmadık Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Unusual Coincidency of Tenosinovial Giant Cell Tumour and Femoral Osteochondral Lesion of The Knee: A Case Report
Çetin Işık, Osman Tecimel, Ahmet Fırat, Mustafa Akkaya, Derya Işık, Murat Bozkurt
Sayfalar 130 - 133 (774 kere görüntülendi)

9.
Atipik Lokalizasyonlu Leiomyom: Vajinal Leiomyom Olgu Sunumu
Leiomyoma With Atypical Localisation: A Case-Report of Vaginal Leiomyoma
Ayşegül Çinkaya, Gülin Akçay, A. Filiz Avşar
Sayfalar 134 - 135 (361 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı
Inappropriate Use Of Antibiotics
Burcu Kayhan Tetik, Aylin Baydar Artantaş
Sayfalar 136 - 138 (650 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale