ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Birmingham Mid-Head Kalça Yüzey Değiştirme Artroplastisi’ nde Tekniğimiz, Tecrübemiz ve Erken Dönem Sonuçlarımız
Our Technique, Experience and Short-Term Results on Birmingham Mid-Head Resection Arthroplasty
Çetin Işık, Osman Tecimel, Ahmet Fırat, Ramazan Akmeşe, Yenel Gürkan Bilgetekin, Murat Bozkurt
Sayfalar 50 - 54 (480 kere görüntülendi)

2.
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Hastaların Tanısal Dağılımları
Diagnostic Distributions of the Patients Admitted to Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinics
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özge Ardıçoğlu
Sayfalar 55 - 61 (340 kere görüntülendi)

3.
İnferior Oblik Kasının Zayıflatılması: Myotomi Mi Anterior Transpozisyon Cerrahisi Mi?
Weakening Of İnferior Oblique Muscle: Myotomy Or Anterior Transposition ?
N. Çağıl, F. Yülek, N. O. Uğurlu, A. Elbeyli
Sayfalar 62 - 65 (322 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Diffüz idiyopatik İskelet Hiperostozu (DISH ): İki Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH ): Report Of Two Cases And Review Of Literature
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özge Ardıçoğlu
Sayfalar 66 - 70 (837 kere görüntülendi)

5.
Ektopik Acth Salgılayan Bronşial Karsinoid Tümör Vakasında In-111 Pentetreotid Ve F18-FDG PET/BT Bulguları
In-111 Pentetreo Tide And F18-FDG PET/CT Findings in The Case Of Ectopic Acthsecreting Bronchial Carsinoid Tumor
Zuhal Kandemir, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Elif Özdemir, Mutlay Keskin, Şeyda Türkölmez
Sayfalar 71 - 74 (530 kere görüntülendi)

6.
Pulmoner Alveoler Proteinozis Bir Olgu Nedeniyle
Case Report With Pulmonary Alveolar Proteinosis
N. Kalaç, B. Erden, G. E. Ayten, B. Samurkaşoğlu, G. Fındık, S. Kaya, Y. Ağaçkıran
Sayfalar 75 - 79 (299 kere görüntülendi)

7.
Temporal Kemik Yerleşimli Langerhans Hücreli Histiositoz: Olgu Sunumu
Langerhans Cell Histiocyt Osis on Temporal Bone Region: A Case Report
Hümeyra Şişik, İsmail İştemen, Salim Şentürk, Mahmut Ferat, Ömer Faruk Türkoğlu, Etem Beşkonaklı, Fuat Baran
Sayfalar 80 - 84 (655 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Zehirlenmelerde Tanı Yöntemleri
Diagnosis of Poisoning
Seval İzdeş
Sayfalar 85 - 93 (588 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Spinal Disfarizm' li Olgularda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
Effectiveness of Magnetic Resonance Imaging in Patients With Spinal Dysraphism
Evrim Karadağ Tekin, Neşe Asal, Ömer Yılmaz, Aynur Turan, Pınar Nercis Koşar
Sayfalar 113 - 123 (185 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale