ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sistemik Sklerozda Plazma Homosistein Düzeyleri Ve Pulmoner Bulguların Değerlendirilmesi
Plasma Homocystein Levels And Evaluation of Pulmonary Functions in Systemic Sclerosis
Şükran Erten, Orhan Küçükşahin, Ali Şahin, Murat Turgay
Sayfalar 98 - 103 (317 kere görüntülendi)

2.
Asetabulum Posterior Kolon Kırıklarının Erken Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçları
Early Surgical Treatment Result of Acetabular Posterior Column Fracture
Kasım Kılıçarslan, Hakan Çiçek, M. Faruk Çatma, Nadir Yalçın, İsmail Demirkale
Sayfalar 104 - 108 (292 kere görüntülendi)

3.
Çölyak Hastalığında Otoimmün Tiroid Hastalığı Sıklığı
Prevalance Of Autoimmune Thyroid Disease in Celiac Disease
Tuncer Kılıç, Atilla Aybar, Ünal Kılıç, Emel Özge Karakaya, Aylin Bolat Demirezer, Reyhan Ersoy, Osman Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 109 - 114 (304 kere görüntülendi)

4.
Kronik İshal Nedeniyle Başvuran Hastalarda Endoskopi Ve Endoskopik Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
An Evaluation Of Endoscopic Findings And Endoscopic Biopsy Results Of The Patients With Chronic Diarrhea
Atilla Aybar, Tuncer Kılıç, Ünal Kılıç, Aydan Kılıçarslan, Fatma Ebru Akın, Reyhan Ersoy, Osman Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 115 - 119 (355 kere görüntülendi)

5.
Tiroid Muayenesi Normal Olan Hastaların Tiroid Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Thyroid Ultrasonography Findings Of Patients With Normal Physical Thyroid Examination
Ünal Kılıç, Tuncer Kılıç, Atilla Aybar, Emel Özge Karakaya, Halil Fehmi Çatma, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 120 - 124 (617 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Postoperatif Yirmi Beşinci Yılda Nüks Vezikovajinal Fistül Olgusu
A Vesicovaginal Fistula Case Recurred In The 25TH Postoperative Year
Serpil Aydoğmuş, H. Levent Keskin, Işık Üstüner, Emine Çelen, Mustafa Uzun, Ayşegül Çinkaya, Hacer Sadıkoğlu, A. Akın Sivaslıoğlu, A. Filiz Avşar
Sayfalar 125 - 127 (405 kere görüntülendi)

7.
Çomak Parmakla Seyreden Bir İntrapulmoner Sekestrasyon Olgusu
A Case Of Intrapulmonary Sequestration With Digital Clubbing
Ayşe Gözü, Nilgün Kalaç, Berna Akıncı Özyürek, Mahmut Gülgösteren, Nurettin Karaoğlanoğlu, Hatice Esra Özaydın
Sayfalar 128 - 132 (547 kere görüntülendi)

8.
Osteogenezis İmperfekta’lı Bir Gebeye Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Anesthetic Approach Of Pregnancy With Osteogenesis Imperfecta: A Case Report
Fethi Gültop, Müge Arıkan, Ahmet Gedikli, Uğur Özkan, Eyüp Horasanlı
Sayfalar 133 - 136 (475 kere görüntülendi)

9.
Mediastinal Paratiroid Adenomlu Bir Hastada Atipik Lokalizasyonda Brown Tümör Benzeri Kemik Lezyonu: Olgu Sunumu
A Bone Lesion Mimicking Brown Tumor In An Atypical Localization In Patient With Mediastinal Parathyroid Adenoma: Case Report
Hüsniye Başer, Abbas Ali Tam, Sedat Caner, Burcu Uzun, Nurettin Karaoğlanoğlu, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 137 - 141 (381 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Cerrahi Uzmanlık Eğitiminde; Ameliyat Raporu Yazımı Ve Standardizasyon-1
Surgery Report Writing And Standardization In Surgical Special Education- 1
Soner Akbaba
Sayfalar 142 - 145 (312 kere görüntülendi)

11.
Sistemik Sklerozda Antioksidan Tedaviler
Antioxidant Treatment In Systemic Sclerosis
Şükran Erten
Sayfalar 146 - 149 (493 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale