ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İntrakranial Anevrizmalı 60 Olgunun Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation Of 60 Cases Of Intracranial Aneurysms
Gıyas Ayberk, Alpaslan Eylen, Mesut Emre Yaman, Timur Yıldırım, Hakan Tosun, Naci Altundal, Erdem Gürkaş, M. Faik Özveren
Sayfalar 1 - 9 (421 kere görüntülendi)

2.
Metabolik Sendromun Tespiti İçin Boyun Çevresi Yeni Bir Antropometrik Ölçüm Olarak Kullanılabilir Mi?
Can Neck Cırcumference Be Used As A New Anthropometrıc Measurement To Detect Metabolıc Syndrome?
İsmail Hakkı Kalkan, Ömer Önder Savaş, T. Tanju Yılmazer, Murat Suher
Sayfalar 10 - 13 (213 kere görüntülendi)

3.
Çoklu Travmalı Hastalarda Vertebra Kırıkları Ve Birlikte Gözlenen Yaralanmaların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Vertebral Fractures And Associated İnjuries in Multiple Trauma Patients
Ali Öçgüdera, Bülent Bektaşer, Temel Oğuz, Murat Demirdöğen, Hasan Oğur
Sayfalar 14 - 18 (277 kere görüntülendi)

4.
Eklem İçi Ayrılmış Kalkaneus Kırıklarının Cerrahi Tedavisinin Orta Dönem Sonuçları
Mid-Term Results Of Surgical Treatment Of Intraarticular Displaced Calcaneal Fractures
Serhan Ünlü, Birol Tunç, Tuğhan Kalkan, Çetin Işık, Mehmet Akif Teber, Murat Bozkurt
Sayfalar 19 - 24 (299 kere görüntülendi)

5.
Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Our Results Of Surgical Treatment Of Tibial Plateau Fractures
Serhan Ünlü, Tuğhan Kalkan, Birol Tunç, Yenel Gürkan Bilgetekin, Mehmet Akif Teber, Murat Bozkurt
Sayfalar 25 - 28 (248 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Steroid Tedavisi İle Gerileyen Bir Akut İnterstisyel Pnömoni Olgusu
An Acute Interstitial Pneumonia Case İmproved With Steroid Treatment
Gıyas Ayberk, Ayşe Gözü, Sezgi Şahin, Şerife Nilgün Kalaç, Yetkin Ağaçkıran, Ülkü Önde Yazıcı, Gülnur Üçoluk, Belgin Samurkaşoğlu
Sayfalar 29 - 32 (489 kere görüntülendi)

7.
Bir Dalak Absesi Vakası (Olgusu)
A Case Of Splenic Abscess
Havva Şahin Kavaklı, Orhan Delice, Nuraydın Özlem
Sayfalar 33 - 34 (781 kere görüntülendi)

8.
Kardiyovasküler Cerrahi Meme Kanserinin Rejyonel Yayılımına Sebep Olabilir Mi?
Does Cardiovascular Surgery Can Cause The Regional Spread Of Breast Cancer?
Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Aybala Ağaç, Suat Kutun, Eda Yılmaz Akçay, Adnan Hasanoğlu, Abdullah Çetin
Sayfalar 35 - 37 (290 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıklarında Konservatif Tedavi Yöntemleri
Conservative Treatment Methods in Temporomandibular Joint Disorders
Aliye Tosun
Sayfalar 38 - 45 (955 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale