ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Osteoporotik Neer Tip 3 ve Tip 4 Proksimal Humerus Kırıklarında Çimentolu Hemiartroplasti Sonuçları
Results of Cemented Hemiarthroplasty in Neer Type 3 and Type 4 Osteoporotic Proximal Humeral Fractures
Kasım Kılıçarslan, Hakan Çiçek, Bülent Bektaşer, Çetin Kayaalp, Hasan Yıldırım
Sayfalar 127 - 131 (289 kere görüntülendi)

2.
Maternal Beslenme Durumunun Yenidoğan Antropometrik Ölçümleri Üzerine Etkileri
The Effects of Maternal Nutritional Status on the Newborn Anthropometric Measurements
Hatice Özdemir, Işık Üstüner, Emre Erdem Taş, Aynur Dikeç, A. Filiz Avşar
Sayfalar 132 - 136 (469 kere görüntülendi)

3.
Laparoskopik Kolesistektomi'de 5 Yıllık Deneyimimiz
Our Five Years Laparoscopic Cholecystectomy Experience
Ahmet Serdar Karaca, Ahmet Fikret Yücel, Dursun Ali Şahin, Muzaffer Çapar, Rıdvan Ali
Sayfalar 137 - 140 (294 kere görüntülendi)

4.
Mastektomi Sonrası Yara İyileşmesinde Kan Transfuzyonunun Rolü Var mı?
Is There A Role of Postoperative Blood Transfusion in Wound Healing After Mastectomy?
Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Aybala Ağaç, Suat Kutun, Adnan Hasanoğlu, Buğra Kaptanoglu, Abdullah Demir, Oğuz Tarcan, Abdullah Çetin
Sayfalar 141 - 144 (270 kere görüntülendi)

5.
Obezite Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları
Complementary and Alternative Treatment Approaches in Obese Patients
Ünal Kılıç, Özlem Geyik, Ayten Oğuz, Fevzi Balkan, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 145 - 150 (632 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Siyatik Sinir Paralizisi, Süperfisial Femoral Arter ve Derin Femoral Ven Yaralanmasının Bir Arada Görüldüğü Açık Femur Diafiz Kırığı Olgusu
Open Femur Diaphysis Fracture Case Associated with the Sciatic Nerve Paralysis, Superficial Femoral Artery and Deep Femoral Vein Injury
Hakan Çiçek, Kasım Kılıçarslan, Faruk Çatma, Ali Aydoğdu, Mahmut Uğurlu, Hasan Yıldırım
Sayfalar 151 - 155 (300 kere görüntülendi)

7.
Herediter Sferositozlu Bir Hastada Açık Kalp Cerrahisi-Bentall Prosedürü
Open Heart Surgery in A Patient with Hereditary Spherocytosis-Bentall Procedure: Case Report
Ayşegül Kunt, Vedat Bakuy, Mete Hıdıroğlu, Levent Çetin, Mustafa Emir, Erol Şener
Sayfalar 156 - 158 (296 kere görüntülendi)

8.
Posterior Intravajinal Slingoplasti Operasyonunu Komplike Eden Meş Büzüşmesi
Mesh Shrinkage Complicating Posterior Intravaginal Slingoplasty: Case Report
Işık Üstüner, Serpil Aydoğmuş, Levent Keskin, Emine Çelen, Gökalp Kabacaoğlu, Akın Sivaslıoğlu, Ayşe Filiz Avşar
Sayfalar 159 - 162 (317 kere görüntülendi)

9.
Stannosis Occurred by Tin Plating: Case Report
Kalaycıda Gelişen Bir Stannozis Olgusu
Ayşegül Karalezli, Seher Sevgili, Aysun Alp, H. Canan Hasanoğlu
Sayfalar 163 - 166 (740 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Sigara Bırakma Yöntemleri
Smoking Cessation Methods: Review
Mükremin Er, Ayşegül Karalezli, H. Canan Hasanoğlu
Sayfalar 167 - 180 (253 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale