ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Meme Kanseri Nedeniyle Tamoksifen Kullanan Kadınlarda Endometrial Patolojiler
Endometrial Pathologies in Women Using Tamoxifen Due to Breast Cancer
H. Levent Keskin, Nilüfer Akgün, Tuba Semerci, Işık Üstüner, Emine Çelen, Serpil Aydoğmuş, Ayşegül Çinkaya, Mustafa Uzun, Mehmet Gümüş, A. Filiz Avşar
Sayfalar 115 - 123 (277 kere görüntülendi)

2.
Serum 25 (OH) Vitamin D Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda Paratiroid Hormon Yanıtının Değerlendirilmesi
Evaluation of Parathyroid Hormone Response in Women with Low Serum 25 (OH) Vitamin D Levels
Oya Özdemir
Sayfalar 124 - 127 (297 kere görüntülendi)

3.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan Üretilen Nozokomiyal Bakteriler ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Nosocomial Bacteria Isolated from the Patients That are Hospitalized in Intensive Care Unit and Their Antimicrobial Susceptibility Tests
Muhammet Güzel Kurtoğlu, Hamza Bozkurt, Yasemin Bayram, Mustafa Berktaş
Sayfalar 128 - 135 (284 kere görüntülendi)

4.
Hastanede Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Kanül Kullanımının Güvenilirliği
Reliability of Long Canule Usage in Patients Under Continuous Oxygen Therapy in The Hospital
H. Canan Hasanoğlu, Elif Yavuz
Sayfalar 136 - 140 (251 kere görüntülendi)

5.
Türkiye'nin Doğusunda Gastrointestinal Şikayeti Olan Erişkinlerde Helicobacter pylori Prevalansının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Distrubution of Helicobacter pylori Prevalence in Adults with Gastrointestinal Complaints According to Age Levels in Eastern Turkey
Muhammet Güzel Kurtoğlu, Hamza Bozkurt, Gülhan Arvas, Mustafa Berktaş
Sayfalar 141 - 146 (276 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Timolipoma ve Primer Akciğer Kanseri Birlikteliği
Co-existing Thymolipoma and Primary Lung Cancer: Case Report
Adnan Yılmaz, Ebru Damadoğlu, Leyla Yağcı Tuncer, Ebru Sulu, Huriye Berk Takır, Volkan Baysungur, Reha Baran
Sayfalar 147 - 150 (229 kere görüntülendi)

7.
Mesanedeki Küçük Boyutlu Yabancı Cisimler Nefroskop ile Çıkarılabilir
Small-Sized Foreign Bodies in the Bladder Can be Removed with Nephroscope: Case Report
Ahmet Tunç Özdemir, Ege Can Şerefoğlu, Ali Fuat Atmaca, Erem Asil, Mevlana Derya Balbay
Sayfalar 151 - 153 (268 kere görüntülendi)

8.
Down Sendromlu Bir Olguda Anestezik Yaklaşımımız
Anesthetic Considerations for Patients with Down Syndrome: Case Report
Vildan Taşpınar, Bahattin Nazlı, Havva Koç, Peren Özer, Bayazit Dikmen
Sayfalar 154 - 156 (889 kere görüntülendi)

9.
Bel Ağrısının Beklenmedik Nedeni: Osteitis Kondensans İlii
An Unexpected Cause of Low Back Pain: Osteitis Condensans Ilii: Case Report
Ümit Dündar, Özlem Solak, Ayçan Türel
Sayfalar 157 - 161 (250 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Hemoroid ve Mukozal Prolapsusta Stapler Yöntemi
Stapler Method in Hemorrhoids and Mucosal Prolapses: Review
Samet Yalçın, Emre Ergül, Ali Erkan Uçar, Birol Korukluoğlu, Ahmet Kuşdemi&775;r
Sayfalar 162 - 168 (218 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale