ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Consanguineous Marriage is Stili a Risk Factor of Congenital Malformations in Sakarya-Turkey
Akraba Evliliği Türkiye Sakarya Bölgesindeki Konjenital Anomalilerin Hala Önemli Bir Nedenidir
Olcay Semiz, Sibel Serin Kılıçoğlu, Cefariye Sözeri, Reyhan Cevahir, Sevil Şahin
Sayfalar 63 - 69 (215 kere görüntülendi)

2.
Otuzbeş Yaş ve Üzeri Germ Hücre Tümörlü Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedaviye Cevaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Demographic Status and Response to Treatment of Patients with Germ Cell Tumor at the Age of 35 or Older
Süleyman Alıcı, Sevil E. Bavbek, Haluk Onat
Sayfalar 70 - 74 (211 kere görüntülendi)

3.
İleri Yaş Gelişimsel Kalça Çıkığında Ağaoğlu Yöntemi ile Asetabular Çatı Ameliyatı Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of the Results of Shelf Operations Performed by Ağaoğlu Method in the Patients with Developmental Dysplasia of Hip at Late Age
Bülent Bektaşer, Temel Oğuz, Şükrü Solak, Tolga Tolunay, Yavuz Önem, Savaş Ağaoğlu
Sayfalar 75 - 77 (599 kere görüntülendi)

4.
Trakea Rekonstrüksiyonunda Ksifoid Kıkırdak, Tiroid ve Auriküla Kıkırdak Greftlerinin Histolojik Analizle Karşılaştırılması: Tavşan Modeli
Comparison of Xiphoid, Tyhroid and Auricular Cartilage Grafting in Tracheal Reconstruction for Histological Analysis: The Rabbit Model
Cansel Atinkaya, Osman Kürşat Arıkan, Oğuzhan Dikici, Erkan Dikmen
Sayfalar 78 - 83 (326 kere görüntülendi)

5.
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2005 Yılında Görülen Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Surgical Site Infections Determined at Türkiye Yüksek ihtisas Hospital in 2005
Nihal Karabiber, Bedia Dinç, Kerime Türkgücü, Süha Şen
Sayfalar 84 - 88 (236 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Neonatal Ensefalopati Tablosu ile Seyreden İzovalerik Asidemi Olgusu
Isovaleric Acidemia: Case Report
Gülsüm İclal Bayhan, Şahin Takçı, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş, Nurullah Okumuş, Ayşegül Zenciroğlu
Sayfalar 89 - 91 (612 kere görüntülendi)

7.
Aort ve Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Bir Hastada Amiodarona Bağlı Gelişen Tiroid Disfonksiyonu
Amiodarone Induced Thyroid Dysfunction In a Patient Who Underwent Aortic and Mitral Valve Replacement: Case Report
Halil İbrahim Uçar, Mehmet Öç, Arda Özyüksel, Bahar Öç, Selim Çapçı, Cem Yorgancıoğlu
Sayfalar 92 - 94 (181 kere görüntülendi)

8.
Atipik Klinik Seyir Gösteren Alışılmadık Şekilde Büyük Bir Nörotekoma Olgusu: Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Unusually Large Neurothekeoma with Atypical Presentation: Case Report and Review of the Literatüre
Koray Gürsoy, Afşin Uysal, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer, Elif Özer
Sayfalar 95 - 98 (340 kere görüntülendi)

9.
Önkol Lokalizasyonlu İntramüsküler Kavernöz Hemanjiyom
Intramuscular Cavernous Hemangioma Localized on Forearm: Case Report
Kaya Yıldız, Yüksel Kankaya, Afşin Uysal, Uğur Koçer, Derya Arslanoğlu
Sayfalar 99 - 101 (232 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Kardiyak Hastalarda Warfarin Tedavisi
Warfarin Therapy in Patients with Cardiac Disease: Review
Ekrem Yeter, Murat Akçay, Osman Kuloğlu
Sayfalar 102 - 107 (244 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale