ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Seboreik Blefaritte İmmünolojik Tablo
Systemic Immunological Changes in Seborrheic Blepharitis
Fatma Yülek, Nurullah Çağıl, Hasan Basri Çakmak, Emine Kalkan Akçay, Şaban Şimşek
Sayfalar 1 - 4 (272 kere görüntülendi)

2.
Psödoeksfoliasyon Varlığının Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi Sonrası Kornea Ödemine ve Göz İçi Basıncına Etkisi
Effect of Presence of Pseudoexfoliation on Postoperative Corneal Edema and IOP After Cataract Surgery with Phacoemulsification
Mehmet Coşkun, Hasan Basri Çakmak, M. Alpaslan Anayol, Yasin Toklu, Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Şaban Şi&775;mşek
Sayfalar 5 - 8 (283 kere görüntülendi)

3.
Transrektal Ultrason Rehberliğinde Yapılan Prostat Biyopsileri Öncesinde Antibiyotik Profilaksisi Gerekli midir?
Is Antibiotic Prophylaxis Necessary Before Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsies?
Tansel İnal, Eriz Özden, Ahmet Tuncay Turgut, Murat Çi&775;loğlu, Sadettin Küpeli
Sayfalar 9 - 12 (255 kere görüntülendi)

4.
Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hormon Tedavisi Hakkında Çıkan Olumsuz Yayınlar Sonrası Tutumları
Changes in the Attitudes of Patients Taking Postmenopausal Hormone Replacement Therapy After Adverse Publications Related to Hormone Therapy
Mustafa Uzun, Saygın Micozkadıoğlu, Nazife E. Micozkadıoğlu, Emine Çelen, Eda Özyiğit, A. Filiz Avşar
Sayfalar 13 - 17 (284 kere görüntülendi)

5.
Penetran Yüz ve Boyun Yaralanmaları
Penetrating Face and Neck Region Injuries
Gökhan Yalçıner, Ahmet Kutluhan, Veysel Yurttaş, Hasan Mete İnançlı, Özgür Karameşe, Hüseyin Çetin
Sayfalar 18 - 23 (419 kere görüntülendi)

6.
Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Beden Algısı
Body Image in the Patients Having Aesthetic and Reconstructive Surgery
Sultan Ayaz
Sayfalar 24 - 29 (290 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Başağrısı ve Silioretinal Arter Tıkanıklığı ile Gelen Bir Dev Hücreli Arterit Tablosu
A Giant Cell Arteritis Presenting with Headache and Cilioretinal Artery Occlusion
Fatma Yülek, Nurullah Çağıl, Emine K. Akçay, Mete Hıdıroğlu, Aykut Onursever, Şaban Şimşek
Sayfalar 30 - 32 (503 kere görüntülendi)

8.
Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Hemivertebra
A Rare Cause of Low Back Pain: Hemivertebra
Ümit Dündar, Özlem Solak, Hasan Toktaş, Ü. Seçil Demi&775;rdal, Hasan Pusak
Sayfalar 33 - 37 (378 kere görüntülendi)

9.
Non-Ketotik Hiperglisemiye Bağlı Hemikore-Hemiballismus
Hemichorea-Hemiballismus Due to Non-Ketotic Hyperglycemia
Hayat Güven, Nejla Sarıtaş, Selim Selçuk Ç0m0ğlu, Aslı Ece Çi&775;lli&775;ler
Sayfalar 38 - 42 (316 kere görüntülendi)

10.
Sünnetin Beklenmeyen Bir Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit
An Extreme Complication of Circumcision: Necrotizing Fasciitis
Afşin Uysal, Yüksel Kankaya, Koray Gürsoy, M. Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer
Sayfalar 43 - 47 (304 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Multipl Sklerozda İmmünolojik ve Nöropatolojik Gelişmeler Işığında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar
Future Approaches on Multiple Sclerosis Towards the Immunological and Neuropathological Advances
Bilge Koçer, Selçuk Çomoğlu
Sayfalar 48 - 53 (212 kere görüntülendi)

12.
Göğüs Ağrılı Hastaya Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach to the Patients with Chest Pain
Ekrem Yeter, Murat Akçay, İsa Öner
Sayfalar 54 - 59 (316 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale