ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Tiroid Papiller Kanseri ile Kronik Lenfositik Tiroidit Birlikteliği
Coexistent Thyroid Papillary Carcinoma With Chronic Lymphocytic Thyroiditis
Reyhan Ersoy, Kamile Gül, Birol Korukluoğlu, Pamir Eren Ersoy, Raci Aydın, Cevdet Aydın, Ahmet Dirikoç, Oya Topaloğlu, Olcay K. Belenli, Serdar Nevzat Uğraş, Bekir Çakır
Sayfalar 119 - 122 (943 kere görüntülendi)

2.
Pilonidal Sinüs Hastalığının Meslek, Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksi ile İişkisi
The Relationship Between Occupation, Age, Sex, Body Mass Index And Pilonidal Sinus Disease
Ahmet Kayadibi, Adnan Hasanoğlu, M. Ali Akkuş
Sayfalar 123 - 127 (224 kere görüntülendi)

3.
Trakeal Kalsifikasyon: Yaşla İlişkili mi?
Tracheal Calcification: A Change With Age?
Berna Botan Yıldırım, Ayşegül Karalezli, Selda Kaya, H. Canan Hasanoğlu, Ali Nihat Tokgönül, Özgür Tosun
Sayfalar 128 - 133 (674 kere görüntülendi)

4.
Hipospadiyas Onarımı Sonrası Üretral Stent Kalma Süresi: 7 ile 10 Gün Karşılaştırması
Removal Time Of Urethral Stent After Hypospadias Repair: Comparison Of 7 And 10 Days
Turgay Akgül, Özgür Yücel, Ali Ayyıldız, Osman Polat, Cankon Germiyanoğlu
Sayfalar 134 - 137 (192 kere görüntülendi)

5.
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personelinin Tıbbi Atık Konusunda Bilgi Düzeyi
The Awareness Level Among The Employees Working in Ankara Ataturk Training And Research Hospital About Medical Wastes
Medine Hasçuhadar, Zübeyde Kaya, Suna Şerbetçioğlu, Tuğba Arslan, Serpil Altınkaya
Sayfalar 138 - 144 (907 kere görüntülendi)

6.
Transrektal Ultrasonografi (TRUS) Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Hasta Rahatsızlığına İlişkin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Luation Of Risk Factors For Patient Discomfort Associated With Trus-Guided Prostate Biopsy
Ahmet T. Turgut, Ömer Yılmaz, Esin Ölçücüoğlu, Pınar Koşar, Pınar Özdemir Geyik, Uğur Koşar
Sayfalar 145 - 149 (330 kere görüntülendi)

7.
Nozokomiyal Kaynaklı Klebsiella Pneumoniae ve Escherichia Coli Đzolatlarında Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimi
Extended Spectrum Beta Lactamase Production in Nosocomial Escherichia Coli And Klebsiella Pneumoniae Isolates
Hamza Bozkurt, Muhammed Güzel Kurtoğlu, Kumru Aygül, Yasemin Bayram, Mustafa Berktaş
Sayfalar 150 - 153 (530 kere görüntülendi)

8.
Refraktif Cerrahi İçin Başvuran Hastalarda Keratokonus Sıklığı
Incidence Of Keratoconus in Candidates Of Refractive Surgery
Nurullah Çağıl, Hasan Basri Çakmak, Derya Dal, Hande Sünnetçioğlu, Şaban Şimşek
Sayfalar 154 - 158 (517 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Tirotoksikoz ve Perinükleer Antinötrofil Sitoplazmik Antikorla (p-ANCA) İlişkili Vaskülit: Olgu Sunumu
Thyrotoxicosis And Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (p-Anca) Associated Vasculitis: Case Report
Reyhan Ersoy, Kamile Gül, Ahmet Dirikoç, Oya Topaloğlu, Cevdet Aydın, Meryem Kuru, Ahmet Metin, Bekir Çakır
Sayfalar 159 - 162 (747 kere görüntülendi)

10.
Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis (4 Olgu Nedeniyle)
Pulmonary Langerhans’ Cell Histiocytosis (Report Of 4 Cases)
Nilgün Kalaç, Ayşe Gözü, Ebru Tansel, Tülay Bakırcı, Funda Demirağ, Berna Gebeşoğlu, Leyla Aydın, H. Canan Hasanoğlu
Sayfalar 163 - 167 (484 kere görüntülendi)

11.
Hermansky-Pudlak Sendromlu Bir Olgu
A Case With Hermansky-Pudlak Syndrome
Nadire Küçük, Murat Suher, Eyüp Koç, Remzi Gülsoy
Sayfalar 168 - 170 (754 kere görüntülendi)

12.
Diyabetik Ketoz Tablosu İçin Beklenmeyen Bir Neden: Özofagusta Yabancı Cisme Bağlı Gelişen Mediastinit
Diabetic Ketosis Resulting From An Unexpected Cause: Mediastinitis Related With Esophageal Foreign Body
Cevdet Aydın, Reyhan Ünlü Ersoy, Atilla Aybar, Oya Topaloğlu, Ahmet Dirikoç, Pervin Er, Eyüp Selvi, Bekir Çakır
Sayfalar 171 - 172 (406 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Beyin Ölümü
Brain Death
Seval İzdeş, Ezgi Erkılıç
Sayfalar 173 - 179 (897 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale