ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Tip 2 Diyabetes Mellitus İle β3 Adrenerjik Reseptör Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki
Relationship Between The β3 Adrenergic Receptor Gene Polymorphism And Type 2 Diabetes Mellitus
Bekir Çakır, Muhsin Özdemir, Hamza Müslümanoğlu, Oğuz Çilingir, S. Güler, Atilla Kurtuluş, Hüseyin Yurdakul, Oya Topaloğlu, Gül Gürsoy, Sevilhan Artan
Sayfalar 55 - 60 (387 kere görüntülendi)

2.
Akut Faz Reaktanların Disk Hernisi İle İlişkisi
The Relationship Between Acute Phase Reactants And Disc Hernia
Fatih Ersay Deniz, Beytullah Yıldırım, İlker Etikan
Sayfalar 61 - 65 (351 kere görüntülendi)

3.
Sildenafil Sitratın Kolon Anastomozundaki Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi
Effect Of Sildenafil Citrate On Healing Of Colonic Anastomoses
Adnan Hasanoğlu, Serkan Erkan, Selim Temel, M. Kemal Urhan, Osman Güler
Sayfalar 66 - 75 (682 kere görüntülendi)

4.
Akut Hepatit A Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Safra Kesesi Duvar Kalınlığının Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Thickening Of The Gallbladder Wall With Ultrasonography in Patients With Acute Hepatitis A Infection
Erdal Peker, Ömer Yılmaz
Sayfalar 76 - 79 (341 kere görüntülendi)

5.
Tiroid Cerrahisi Sonrası Tetani
Tetany After Thyroid Surgery
Yusuf Akif Akgün, Ali Ulvi Öngören, Serdar Kuru, Erdal Acar, Atilla Cengiz, Deniz Gülhan, Mehmet Yaşar Aslanmirza
Sayfalar 80 - 85 (750 kere görüntülendi)

6.
Perkütan Endoskopik Gastrostominin Major Ve Minor Komplikasyonları
Major and Minor Complications of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
Gülten Kıyak, Emre Ergül, Eyüp Selvi
Sayfalar 86 - 89 (306 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Kronik Eozinofilik Pnömoni (İki Olgu Sunumu)
Chronic Eosinophilic Pneumonia (Two Cases Report)
Nilgün Kalaç, Ayşe Gözü, Behiye Akkalyoncu, Gülnur Önde Üçoluk, Nalan Kılınç, A. Belgin Samurkaşoğlu
Sayfalar 90 - 95 (684 kere görüntülendi)

8.
Osteokondrom: Os Peroneumun Eşlik Ettiği Nadir Stenozan Peroneus Longus Tenosinovit
Osteochondroma: An Unusual Cause of Stenosing Tenosynovitis of Peroneus Longus Tendon Associated With Os Peroneum
Mahmut Uğurlu, Ismail Demirkale, Murat Bozkurt, Metin Doğan, Nihat Tosun
Sayfalar 96 - 99 (393 kere görüntülendi)

9.
Eş Zamanlı Prımer Akciğer, Böbrek ve Mesane Tümörleri Olan Bir Olgu
A Case With Syncronous Primary Pulmonary, Renal And Urinary Bladder Tumors
Ayşegül Karalelezli, Ayşegül Eylen, Mükremin Er, Selda Kaya, H. Canan Hasanoğlu, M. Derya Balbay, Serkan Altınova
Sayfalar 103 - 106 (585 kere görüntülendi)

10.
Obezite
Obesity
Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
Sayfalar 107 - 116 (783 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale