ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Pediatrik Metanefrik Adenom: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 34-36 | DOI: 10.5505/ttd.2016.95967  

Pediatrik Metanefrik Adenom: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Sümeyra Doğan1, Mehmet Sait Doğan2, Selim Doğanay3, Gonca Koç3, Süreyya Burcu Görkem3, Abdulhakim Coşkun3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Metanefrik adenom böbreğin oldukça nadir görülen benign tümörüdür. Klinik ve radyolojik
olarak diğer böbrek tümörlerinden kesin olarak ayırdedilmesi mümkün değildir. Bu yazıda 7 yaşındaki erkek olguda insidental olarak saptanan ve histopatolojik olarak metanefrik adenom tanısı alan böbrek kitlesinin manyetik rezonans görüntüleme bulgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Metanefrik adenoma, Wilms’ tümörü, renal hücreli kanser, manyetik rezonans görüntüleme.


Pediatric Metanephric Adenoma: Magnetic Resonance Imaging Findings

Sümeyra Doğan1, Mehmet Sait Doğan2, Selim Doğanay3, Gonca Koç3, Süreyya Burcu Görkem3, Abdulhakim Coşkun3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Metanephric adenoma is an extremely rare benign tumor of the kidney. It is clinically and radiologically impossible to certainly differentiate from other renal tumors. We herein report the magnetic resonance imaging features of a metanephric adenoma incidentally detected in a 7-year-old boy and subsequently confirmed histopathologically.

Keywords: Metanephric adenoma, Wilms’ tumor, renal cell cancer, magnetic resonance imaging


Sümeyra Doğan, Mehmet Sait Doğan, Selim Doğanay, Gonca Koç, Süreyya Burcu Görkem, Abdulhakim Coşkun. Pediatric Metanephric Adenoma: Magnetic Resonance Imaging Findings. Turk Med J. 2016; 8(1): 34-36

Sorumlu Yazar: Mehmet Sait Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale