ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Sonrasıİnsidental Subkapsüler Karaciğer Hematomu [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 27-29 | DOI: 10.5505/ttd.2016.89410  

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Sonrasıİnsidental Subkapsüler Karaciğer Hematomu

Abdullah Kısaoğlu1, Bünyamin Özoğul1, Atıf Bayramoğlu2, Sabri Selçuk Atamanalp1, Mecit Kantarcı3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Erzurum, Türkiye

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) sonrası karaciğer hematomu nadir görülen bir durumdur. Bununla ilgili literatürde az sayıda olgu rapor edilmiştir. Bu olgularda ilk semptomun genellikle karın ağrısı olduğu bildirilmektedir. Ancak bizim olgumuz tesadüfen tespit edilmiştir. Ortak hepatik kanalda taş mevcudiyeti nedeni ile 34 yaşındaki kadın hastaya ERCP işlemi yapılmış ve sonrasında karaciğer sol lobda daha önceden olmayan subkapsüler hematom fark edilmiştir. Hemodinamik olarak stabil olan hastaya konservatif yaklaşım tercih edilmiş ve takipte hematomun gerilediği gözlenmiştir. ERCP sonrası subkapsüler karaciğer hematomu
insidental olarak tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, hematom, insidental, karaciğer, komplikasyon


Incidental Subcapsular Hepatic Hematoma Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

Abdullah Kısaoğlu1, Bünyamin Özoğul1, Atıf Bayramoğlu2, Sabri Selçuk Atamanalp1, Mecit Kantarcı3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Erzurum, Türkiye

Subcapsular hepatic hematoma after endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a rare complication, with few cases reported in the literature. The primary symptom of most reported cases is abdominal pain. However, our case was determined incidentally. ERCP was performed on a 34-year-old female patient because of the stone in her common bile duct. Postoperatively, subcapsular hematoma was determined in the left lobe of the liver. The hemodynamically stable patient was approached conservatively. The subcapsular hepatic hematoma had regressed at the follow-up. Subcapsular hepatic hematoma after ERCP can be detected incidentally.

Keywords: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, hematoma, incidental, Hepatic, complication


Abdullah Kısaoğlu, Bünyamin Özoğul, Atıf Bayramoğlu, Sabri Selçuk Atamanalp, Mecit Kantarcı. Incidental Subcapsular Hepatic Hematoma Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP). Turk Med J. 2016; 8(1): 27-29

Sorumlu Yazar: Abdullah Kısaoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale