ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Total ETCH Sistemlerin Self ETCH Sistemler İle Karşılaştırılması [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 16-22 | DOI: 10.5505/ttd.2016.80299  

Total ETCH Sistemlerin Self ETCH Sistemler İle Karşılaştırılması

Mehmet Şahin Oğuzcan
Sağlık Bakanlığı, Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Değişik kimyasal kompozisyonlardaki farklı adeziv sistemler sürekli olarak piyasaya sunulmaktadırlar. Firmalar mekanik, kimyasal özellikleri daha güçlü adeziv sistemler yapmaya çalışırlarken aynı zamanda bu sistemlerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunun için geleneksel iki yada üç aşamalı sistemleri tek aşamalı sistemlere dönüştürerek çeşitli basamaklardan oluşan fosforik asit, primer ve adezivi uygulamasını içeren sistemleri tek bir ambalada daha iyi basit ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflemektedirler. Total etch tekniği asit uygulamasını takiben primer ajan ve adeziv rezinin uygulanması işlemlerini içerir. Basitleştirilmiş iki aşamalı total-etch tekniği ise ikinci ve üçüncü aşamayı birleştirir ancak asit uygulama işlemi ayrıdır. Self-etch adeziv kavram, yüzey düzenlemesini (asitleme/conditioning) ve primer uygulamasını (priming) eş zamanlı olarak gerçekleştiren polimerize olabilen asidik monomerlerin kullanılması esasına dayanır. Self etch adezivler aslında içeriğindeki asidik monomerin çapraz bağlantı monomeri ve ek olarak monofonksiyonel ko-monomerlerden oluşan karışımlardır. Günümüzde en etkili adezivler, güçlü asidik adeziv monomer bazlı olanlardır, bu monomerler adezivin diğer monomerik
komponentleriyle güçlü serbest radikal kopolimerizasyonu ile güçlü dayanıklı bir adeziv tabaka oluştururlar. İşte tam burada su bazlı yüksek asitli tek şişe self etch adezivlerin en ciddi problemlerinden biri olan metakrilat monomeririnin hidrolitik durağansızlığı (instabilitesi) devreye girer. Diğer bir problem ise uygulanan komponentlerin yan etkileridir. Hidrolitik stabiliteleri arttırılmış yeni komponentler sorunu çözebilirler. Örneğin, akrilik eter fosfonik asit veya mono- veya di-fonksiyonel akrilamidler gibi bunlardan başka bu başlangıçla ileride daha da dayanıklı bileşenler geliştirilmelidir. Bağlanmanın uzun ömürlülüğü açısından, özellikle de kavite marjinleri dentinde olduğu durumlarda, üç aşamalı etanol-su bazlı total etch adezivler hala “altın standart” olarak kabul edilmektedir.Bu derlemenin amacı günümüzde kullanılan self etch ve total etch istemlerin karşılaştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Dentin bonding ajan, dental bonding, metilmetakrilat, asid etch


Comparıson Of Total ETCH Systems And Self ETCH Systems

Mehmet Şahin Oğuzcan
Sağlık Bakanlığı, Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Different adhesive systems with different chemical compositions are presented on the market continuously. Companies are trying to make them more powerful in mechanical and chemical properties and also trying to make them easier to use. For this, traditional multistep systems that include phosphoric acid, primer and adhesives are being tried to be exchanged by single package containing systems to make them better. Following the administration of a traditional total etch technique, the primary agent and the adhesive resin acids involve the implementation process. Simplified two-step total-etch technique combines the second and third stage, but the concept of the acid application process is separate. The self-etch adhesive concept is based on the use of polymerisable acidic monomers which performs simultaneous surface arrangement and the primary application. A self-etch adhesive in
fact, is a mixture of self etching adhesive acidic monomer that contains cross linking monomers and mono-functional co-monomes. Nowadays most powerfull adhesives
are made by strongly acidic adhesive monomers that effectively ensure a strong and durable adhesive layer by free radical copolymerization with the other uymonomeric components of the adhesive. At that time, the biggest problem of the one bottle adhesives,the hyrolytic instability of metacrylate monomers, comes to scene. The new components mono or difunctional acrylamides could solve the problems, maybe more strong compounds should be placed later. The longevity of attachment, especially in cases where the cavity margins are in dentin, a three stage form of ethanol-water based total etch adhesives are still considered to be the "gold standard" The aim of this article is the comparison of self etch and total etch systems.

Keywords: Dentin- Bonding Agent, Dental Bonding, Methylmetacrylate, Acid Etching


Mehmet Şahin Oğuzcan. Comparıson Of Total ETCH Systems And Self ETCH Systems. Turk Med J. 2016; 8(1): 16-22

Sorumlu Yazar: Mehmet Şahin Oğuzcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale