ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Kardiyak Açıdan Yüksek Riskli 17 Hastada Kontinyu Spinal Anestezi Deneyimlerimiz [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 1-7 | DOI: 10.5505/ttd.2016.61687  

Kardiyak Açıdan Yüksek Riskli 17 Hastada Kontinyu Spinal Anestezi Deneyimlerimiz

Ayşenur Dostbil1, Mine Çelik1, Hacı Ahmet Alıcı1, Ali Fuat Erdem2, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Mehmet Cesur3, Mehmet Aksoy1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Kontinyu spinal anestezi, spinal anestezi sağlamak amacıyla düşük dozlarda
lokal anesteziğin subaraknoid aralığa, bir kateter yoluyla aralıklı olarak verilerek
spinal anestezinin sürdürülmesi yöntemidir. Bu çalışmadaki amacımız,
kontinyu spinal anestezi uygulanan kardiak olarak yüksek riskli 17 hastadaki deneyimlerimizi
sunmaktır.
Materyal ve Metot: Otuz ile 100 yaşları arasında kardiak olarak yüksek riskli 17
hastaya sezaryen, kolon cerrahisi, prostatektomi, kalça protezi, femur fraktürü ve diz
artroplasisi anestezi yöntemi için kontinyu spinal anestezi planlandı. Hastalara oturur
pozisyonda aseptik şartlar sağlandıktan sonra L3-L4 veya L4-L5 intervertebral
aralıktan spinal kateter takıldı. Daha sonra kateterden % 0.5’lik izobarik bupivakainden
1 ml yapıldı. Operasyonun tipine göre, istenilen sensoryal blok seviyesine
ulaşılıncaya kadar aynı konsantrasyonda lokal anestezikten 0.5 ml’lik dozlar halinde
tekrarlandı. Kan basıncı, nabız ve sensoryal blok seviyesi kaydedildi.
Bulgular: Tüm hastalarda spinal kateterler başarıyla takıldı. Şiddetli hipotansiyon
ve bradikardi atakları görülmedi. İki hastada hipotansiyon meydana geldi. Sensoryal
blok seviyesi sezaryenda T7, kolon cerrahisinde T5, prostatektomide T6-T7,
kalça protezi, femur fraktürü ve diz artroplastisnde T9-T11’e ulaştı Hastaların hiçbirinde
intraoperatif olarak genel anesteziye geçilmedi. Postoperatif mortalite gözlemlenmedi.
Sonuç: Kontinyu spinal anestezi hemodinamik olarak stabil olmayan kardiak olarak
yüksek riskli hastalarda güvenli bir anestezik teknik olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kontinyu spinal anestezi, yüksek kardiyak riskli hasta, anestezi yönetimi


Continuous Spinal Anesthesia: Our Experiences in 17 Patients With High Cardiac Risk

Ayşenur Dostbil1, Mine Çelik1, Hacı Ahmet Alıcı1, Ali Fuat Erdem2, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Mehmet Cesur3, Mehmet Aksoy1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Objectives: Continuous spinal anesthesia is a method for maintaining spinal anesthesia
with small doses of local anesthesia injected intermittently in the subarachnoid
space through indwelling catheter. In this study our aim is to present our experiences
in 17 patients with high cardiac risk who were performed continuous spinal
anesthesia.
Materials and Methods: Seventeen patients aged 30 to 100 ages with high cardiac
risk were scheduled for continuous spinal anesthesia for caesarean section, colon
surgery, prostatectomy, hip replacement, femoral fracture treatment and knee arthroplasty.
Following administration of subcutaneous anaesthesia in the sitting position
under aseptic conditions, a spinal catheter was inserted through the
intervertebral space between the L3-L4, L4-L5 vertebrae. Then, 1 ml 0.5% isobaric
bupivacaine was injected through the catheter. According to the type of the operation,
0.5 ml 0.5% isobaric bupivacain was repeated until the desired level of sensory
block was achieved. Blood pressure, pulse, sensory block level of patients were all
recorded.
Results: Spinal catheters were inserted succesfully in all patients. None of the patients
required sedation. Severe hypotension and bradycardia were not observed.
Hypotension occured in 2 patients. Sensory block level raised to T7 in caesarean,
toT5 in colon surgery, to T6-T7 in prostatectomy, to T9-T11 in hip replacement,
femur fracture treatment and knee arthroplasty. None of the patients were not converted
to general anesthesia intraoperatively. Postoperative mortality was not observed.
Conclusion: We think that continuous spinal anesthesia is a safe anesthetic technique
for high-risk cardiac patients with unstable hemodynamic status.

Keywords: Continuous spinal anesthesia, high cardiac risk patient, anesthetic management


Ayşenur Dostbil, Mine Çelik, Hacı Ahmet Alıcı, Ali Fuat Erdem, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Mehmet Cesur, Mehmet Aksoy. Continuous Spinal Anesthesia: Our Experiences in 17 Patients With High Cardiac Risk. Turk Med J. 2016; 8(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Ayşenur Dostbil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale