ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Travma İle Komplike Olmuş Rüptüre Heterotopik Gebelik Ve Eşlik Eden Overyan Hiperstimulasyon Sendromu [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 30-33 | DOI: 10.5505/ttd.2016.36449  

Travma İle Komplike Olmuş Rüptüre Heterotopik Gebelik Ve Eşlik Eden Overyan Hiperstimulasyon Sendromu

Raziye Desdicioğlu1, Melahat Yıldırım1, Hilal Ağış2, Özge Gel3, Ayşe Filiz Avşar1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın-Doğum Anabilim Dalı
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Heterotopik gebelik, spontan konsepsiyonlarda nadir olmasına rağmen yardımcı üreme teknikleri ile sıklığı artan, mortalitesi yüksek bir klinik* durumdur. Overyan hiperstimülasyon
sendromu da (OHSS) ovulasyon indüksiyonun morbidite artırıcı bir komplikasyonudur.
Bu olgu sunumunda, 36 yaşında ovulasyon induksiyonu sonrasında heterotopik gebelik
olmuş ve travma sonrası şiddetli karın ağrısı ile acile başvuran kadın hastayı anlattık. Hastanın değerlendirilmesinde de OHSS tablosu ve intraabdominal kanama varlığı tespit edilmiştir.
Heterotopik gebeliğin tanısında gecikmeler hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Bu vakamızda olduğu gibi kliniğe başvuru şikayeti gebelikle ilişkili olmasa da, ovulasyon indüksiyonu yapılmış her hastada heterotopik gebelik akla getirilmelidir.
Bunlara ek olarak, özellikle eşlik eden OHSS gibi bir durum varlığında, tanı koymanın daha zor olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Heterotopik gebelik, overyan hiperstimülasyon sendromu, intraabdominal kanama


Ruptured Heterotopic Pregnancy With Complicated Trauma And Accompanying Ovarian Hyperstimulation Syndrome

Raziye Desdicioğlu1, Melahat Yıldırım1, Hilal Ağış2, Özge Gel3, Ayşe Filiz Avşar1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın-Doğum Anabilim Dalı
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Heterotopic gestation, although very rare in natural conceptions, is a condition with
a high mortality rate of which the incidence increases with assisted reproductive
techniques. Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is also a serious complication
of ovulation induction by enhancing morbidity.
In this case report, we present a 36 year-old woman with a heterotopic pregnancy
following ovulation induction and her admission to emergency department with a
complaint of severe abdominal pain after trauma. Physical examination has revealed
the presence of OHSS accompanying intraabdominal bleeding.
Delay in the diagnosis of heterotopic pregnancy can cause life threatening complications.
Even, the reason for the admission to the hospital is not related to the pregnancy,
heterotopic pregnancies should be kept in mind while evaluating the patients
with an history of ovulation induction procedures. In addition, it should not be forgotten
that the exact diagnosis will be more difficult especially in the presence of
OHSS.

Keywords: Heterotopic pregnancy, ovarian hyperstimulation syndrome, intraabdominal bleeding


Raziye Desdicioğlu, Melahat Yıldırım, Hilal Ağış, Özge Gel, Ayşe Filiz Avşar. Ruptured Heterotopic Pregnancy With Complicated Trauma And Accompanying Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Turk Med J. 2016; 8(1): 30-33

Sorumlu Yazar: Raziye Desdicioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale