ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


MEFV ve HLA-B27 Gen Analizinin Mean Platelet Volüm Düzeyleri İle İlişkisi [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(1): 8-15 | DOI: 10.5505/ttd.2016.05900  

MEFV ve HLA-B27 Gen Analizinin Mean Platelet Volüm Düzeyleri İle İlişkisi

Kübranur Ünal1, Serpil Erdoğan2, Fatma Meriç Yılmaz3, Gönül Erden4, Sevilay Sezer1, Büşranur Çavdarlı5, Zeynep Özbalkan6, Yaşar Karaaslan Karaaslan6, Yüksel Koca1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
4Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği
6Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği

Amaç: Dolaşımdaki platelet boyutunun (MPV) sistemik inflamasyon şiddeti ile ilişkili
olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada amacımız, MEFV (MEditerranean FeVer) ve HLA-B27 gen analizi sonuçlarından yola çıkarak MPV değerlerinin anlamlı değişiklik gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır.
Materyal ve Metot: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ve spondiloartropati (SpA) ön tanısı alan, birbirinden bağımsız iki hasta kümesi üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Ayırıcı tanılarını yapmak ve kesin tanılarına ulaşmak amacı ile MEFV mutasyon analizi (n: 126) ve HLA-B27 gen analizi (n: 112) istemi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, MEFV gen mutasyon analizi, HLA-B27 gen analizi, C reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR ), platelet sayısı (PLT), mean platelet volüm(MPV), platokrit (PCT) ve platelet dağılım genişliği (PDW) değerleri kaydedildi. CRP değerleri dikkate alınarak iki farklı hasta kümesi kendi arasında üç gruba ayrıldı. CRP değerleri ≥ 5 mg/L olan gen analizi pozitif olan akut atak dönemindeki hastalar (grup 1), CRP değerleri <5 mg/L olan gen analizi pozitif
olan akut atak döneminde olmayan hastalar (grup 2), CRP değeri <5 mg/L olan gen analizi negatif kontrol grubu hastalar (grup 3).
Bulgular: MEFV mutasyonu ve HLA-B27 gen analizi için yaptığımız iki farklı değerlendirmede
benzer sonuçlar çıkmıştır. MPV ve PDW değerleri grup 1’de, grup 2 ve grup 3’e kıyasla anlamlı olarak düşük bulundu (p< 0,05). Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR ) düzeyleri grup 1’de, grup 2 ve grup 3’e kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0,05). Grup 2 ve grup 3 arasında hem MPV, PDW hem de ESR için istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05). PLT ve PCT değerleri üç grup arasında anlamlı bir fark göstermedi.
Sonuç: İnflamatuar hastalıklarda akut atak durumunda büyük plateletlerin inflamasyon
bölgesinde tüketilmesi hasta sonuçlarındaki düşük MPV değerlerinin sebebi olarak ileri sürülmüştür. CRP değerleri referans aralığının üzerindeyken MPV değerlerinin daha düşük bulunması bu hipotezi destekler gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: MEFV, HLA-B27, MPV


The Relatıonshıp of Mean Platelet Volume Levels Wıth MEFV and HLA-B27 Gene Analysıs

Kübranur Ünal1, Serpil Erdoğan2, Fatma Meriç Yılmaz3, Gönül Erden4, Sevilay Sezer1, Büşranur Çavdarlı5, Zeynep Özbalkan6, Yaşar Karaaslan Karaaslan6, Yüksel Koca1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
4Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği
6Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği

Objectives: The size of platelets (MPV) in circulation is suggested to be associated with the intensity of systemic inflammation. The aim of the study was to investigate MPV influences in the patients who underwent a genetic test for MEFV and HLA-B27.
Materials and Methods: The patients who have a suspicion of Familial Mediterranean Fever (FMF) or spondyloarthropathy and underwent a genetic test for MEFV mutation (n: 126) or HLA-B27 genetic test (n: 112) were included in the study. MEFV mutation, HLA-B27 gene analysis, levels of C reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), platelet count (PLT), platelet distribution width (PDW), platocrit (PLT), mean platelet volume (MPV) and demographic data of the patients were noted. The patients were divided into three groups according to the CRP results. Group 1: CRP ≥ 5 mg/L MEFV positive (n: 35) or HLA-B27 (n: 53) positive. Group 2: CRP <5 mg/L MEFV (n: 53) or HLA-B27 (n: 36) positive Group 3: CRP <5 mg/L MEFV (n: 38) and HLA-B27 (n: 43) negative.
Results: MPV and PDW was significantly lower in group 1 as compared to group 2 and group 3 (p< 0,05). ESR was significantly higher in group 1 as compared to both group 2 and group 3 (p< 0,05). MPV, PDW and ESR values were comparable between group 2 and group 3. PLT and PCT groups did not show a significant difference between the groups.
Conclusion: Decreased MPV values were thought to be due to the consumption of big platelets in the inflammation side. Decreased MPV values in the patients with higher values of CRP in our study seem to support this hypothesis.

Keywords: MEFV, HLA-B27, MPV


Kübranur Ünal, Serpil Erdoğan, Fatma Meriç Yılmaz, Gönül Erden, Sevilay Sezer, Büşranur Çavdarlı, Zeynep Özbalkan, Yaşar Karaaslan Karaaslan, Yüksel Koca. The Relatıonshıp of Mean Platelet Volume Levels Wıth MEFV and HLA-B27 Gene Analysıs. Turk Med J. 2016; 8(1): 8-15

Sorumlu Yazar: Kübranur Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale