ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Psöriasisli Hastalarda Sakroiliit Sıklığı
The Prevalence of Sacroiliitis in Patients With Psoriasis
Mehtap Aykaç Çebicci, Serap Tomruk Sütbeyaz, Ali Koç, Şehriban Hocaoğlu, Melek Yerlikaya, Levent Çınar
doi: 10.5505/ttd.2016.32650  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 37 - 40 (687 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Herpes Simpleks Ensefalitinde Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings in Herpes Simplex Encephalitis
Aynur Turan, Havva Akmaz Ünlü, Mehmet Tiftik
doi: 10.5505/ttd.2016.67699  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 48 - 52 (646 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Acil Servise Başvuran Hastalarda Tanı Amaçlı Çekilen Bilgisayarlı Tomografi Sonrası Kontrast Madde Nefropatisi
Contrast Induced Nephropathy Due To Diagnostic Computerized Tomography in Emergency Department
Gizem Görmez, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Fatih Tanrıverdi, Güllü Ercan Haydar, Ayhan Özhasenekler, Şervan Gökhan
doi: 10.5505/ttd.2016.70298  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 41 - 47 (550 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Steroid Tedavisine Sekonder Gelişen Bilateral Femur Ve Tibiada Yaygın Osteonekroz: Pediatrik Olgu
Steroid-Induced Extensive Bilateral Femoral And Tibial Osteonecrosis: A Pediatric Case
Mehmet Sait Doğan, Sümeyra Doğan, Selim Doğanay, Gonca Koç, İsmail Dursun, Abdulhakim Coşkun
doi: 10.5505/ttd.2016.99705  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 62 - 64 (521 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Unani Tıp Penceresinden Hacamat (Kupa Terapisi)
Hijama By Unani’s Understanding of Medicine
Erkan Tanalel, Mustafa Uzun
doi: 10.5505/ttd.2016.25743  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 53 - 54 (518 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastada Splenektomiden Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu
A Case of Acute Coronary Syndrome After Splenectomy in An Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Patient
Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, Mehtap Honca, Mehmet Şahap, Eyüp Horasanlı
doi: 10.5505/ttd.2016.05706  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 69 - 72 (510 kere görüntülendi)

7.
Sterotaktik Nöroşirurjik Girişim İle Biyopsi Sırasında Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management During Biopsy With Stereotactic Neurosurgery Intervention
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Mustafa Aksoy, Ezgi Erkılıç, Erdal Özcan, İsmail Bozkurt, Ercan Bozkurt
doi: 10.5505/ttd.2016.86648  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 68 (510 kere görüntülendi)

8.
Nörofibromatozisli Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management of a Patient With Neurofibromatosis
Hakan Bayır, Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, İsa Yıldız
doi: 10.5505/ttd.2016.29200  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 55 - 58 (504 kere görüntülendi)

9.
Dev Rinolit
Giant Rhinolith
Abdulvahap Akyiğit, Muhammet Murat Koç, Öner Sakallıoğlu, Cahit Polat
doi: 10.5505/ttd.2016.62634  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 59 - 61 (473 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Kardiyak Açıdan Yüksek Riskli 17 Hastada Kontinyu Spinal Anestezi Deneyimlerimiz
Continuous Spinal Anesthesia: Our Experiences in 17 Patients With High Cardiac Risk
Ayşenur Dostbil, Mine Çelik, Hacı Ahmet Alıcı, Ali Fuat Erdem, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Mehmet Cesur, Mehmet Aksoy
doi: 10.5505/ttd.2016.61687  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (413 kere görüntülendi)

11.
MEFV ve HLA-B27 Gen Analizinin Mean Platelet Volüm Düzeyleri İle İlişkisi
The Relatıonshıp of Mean Platelet Volume Levels Wıth MEFV and HLA-B27 Gene Analysıs
Kübranur Ünal, Serpil Erdoğan, Fatma Meriç Yılmaz, Gönül Erden, Sevilay Sezer, Büşranur Çavdarlı, Zeynep Özbalkan, Yaşar Karaaslan Karaaslan, Yüksel Koca
doi: 10.5505/ttd.2016.05900  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 8 - 15 (264 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Travma İle Komplike Olmuş Rüptüre Heterotopik Gebelik Ve Eşlik Eden Overyan Hiperstimulasyon Sendromu
Ruptured Heterotopic Pregnancy With Complicated Trauma And Accompanying Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Raziye Desdicioğlu, Melahat Yıldırım, Hilal Ağış, Özge Gel, Ayşe Filiz Avşar
doi: 10.5505/ttd.2016.36449  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 30 - 33 (246 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Zor Hasta Ve Hastanın Yakınları İle Başa Çıkabilme
Dealing With Difficult Patients And Their Relatives
Kamuran Bahar Sandıkcı, Yusuf Üstü
doi: 10.5505/ttd.2016.60783  TTD 2016; 8 - 3 | Sayfalar 108 - 112 (233 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Sigmoid Şekilli Septuma Bağlı Sol Ventrikül Obstrüksiyonu Olan Bir Hastanın Septal Alkol Ablasyon İle Tedavisi
Treatment With Alcohol Septal Ablation in a Patient With Dynamic Left Ventricule Obstruction Due to Sigmoid Shaped Septum
Gülhan Yüksel Kalkan, Zafer Elbasan, Osman Kuloğlu, Mustafa Gür, Murat Çaylı
doi: 10.5505/ttd.2016.18894  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 23 - 26 (232 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Travmatik Doğum Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of a Scale of Traumatic Childbirth Perception
Hacer Yalnız, Fatih Canan, Rabia Ekti&775; Genç, Mehmet Murat Kuloğlu, Ömer Geçi&775;ci&775;
doi: 10.5505/ttd.2016.40427  TTD 2016; 8 - 3 | Sayfalar 81 - 88 (227 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Sonrasıİnsidental Subkapsüler Karaciğer Hematomu
Incidental Subcapsular Hepatic Hematoma Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
Abdullah Kısaoğlu, Bünyamin Özoğul, Atıf Bayramoğlu, Sabri Selçuk Atamanalp, Mecit Kantarcı
doi: 10.5505/ttd.2016.89410  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 27 - 29 (220 kere görüntülendi)

17.
Pediatrik Metanefrik Adenom: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Pediatric Metanephric Adenoma: Magnetic Resonance Imaging Findings
Sümeyra Doğan, Mehmet Sait Doğan, Selim Doğanay, Gonca Koç, Süreyya Burcu Görkem, Abdulhakim Coşkun
doi: 10.5505/ttd.2016.95967  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 34 - 36 (219 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kupa Terapisinin Tarihi Gelişimi ve Çeşitleri
Historical Development and Types of Cupping Therapy
Erkan Tanalel, Mustafa Uzun
doi: 10.5505/ttd.2016.58661  TTD 2016; 8 - 3 | Sayfalar 105 - 107 (178 kere görüntülendi)

19.
Total ETCH Sistemlerin Self ETCH Sistemler İle Karşılaştırılması
Comparıson Of Total ETCH Systems And Self ETCH Systems
Mehmet Şahin Oğuzcan
doi: 10.5505/ttd.2016.80299  TTD 2016; 8 - 1 | Sayfalar 16 - 22 (173 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Vitamin Eksikliğine Bağlı Gelişen Vaskülit: Nadir Bir Olgu
Vasculitis Associated With Vitamine Deficiency After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Rare Case Report
Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Hakan Ataş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Mustafa Ali&775;moğulları, Altan Aydın
doi: 10.5505/ttd.2016.09609  TTD 2016; 8 - 3 | Sayfalar 113 - 116 (162 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale